Veiklos kryptys

Formuoja šeimų sielovados koncepciją ir strategiją.

Rengia ir įgyvendina šeimų sielovados programas:
– Sužadėtinių rengimo santuokai programą
– Šeimos išsaugojimo programą.
– Krizinio nėštumo programą.
– Jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą.
– Šeimų pastoracijos programą.
–Teikia individualias psichologo, socialinių darbuotojų, natūralaus šeimos planavimo specialistų konsultacijas.

Koordinuoja, teikia informaciją ir reikiamą pagalbą dekanatų ir pastoracijos centrų/parapijų Šeimos centrų veiklai.

Inicijuoja ir palaiko šeimų mokymo ir savitarpio paramos grupių veiklą Kauno arkivyskupijoje.

Formuoja katalikišką jaunimo požiūrį į lytiškumą, meilę, šeimą, gyvybę.

Bendradarbiauja su Lietuvos šeimos centru, dalyvauja Lietuvos šeimos centrų tarybos ir darbo grupių veikloje.

Palaiko ryšius su arkivyskupijos institucijomis ir krikščioniškais šeimų judėjimais bei grupėmis, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Ugdo visuomenės pilietiškumą, organizuodamas renginius, akcijas, šventes, saugodamas ir gindamas šeimos, žmogaus orumo ir gyvybės vertybes.