Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui Kauno arkivyskupijoje

0
Mieli Sužadėtiniai,

Nuoširdžiai sveikiname Jus, žengiančius link vienos gražiausių gyvenimo švenčių – Santuokos sakramento. Vyro ir moters nutarimas susituokti yra apsisprendimas visam gyvenimui dovanoti save vienas kitam. Bažnyčia, norėdama, kad patirtumėte visą santuokinio gyvenimo grožį bei palaimą ir tinkamai jam pasirengtumėte, prašo lankyti sužadėtinių rengimo Santuokai kursus.

Lietuvoje santuokai registruotis reikia ne vėliau kaip PRIEŠ 5 MĖNESIUS iki pageidaujamos sakramento priėmimo datos. Jei dar nesate priėmę Sutvirtinimo sakramento, pirmiausia kreipkitės į PARAPIJOS (kurioje gyvenate) KLEBONĄ.

REGISTRACIJA į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus

PASIRENGIMAS SANTUOKOS SAKRAMENTUI Kauno arkivyskupijoje vyksta pagal Programą  „Dviem yra geriau negu vienam… Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 4, 9 – 10). Susitikimai vyksta nedidelėse grupėse, kurias veda sutuoktinių poros, pasirengusios pristatyti Bažnyčios mokymą apie Santuoką ir dalytis savo gyvenimo bei tikėjimo patirtimi. Programoje numatyti susitikimai su Natūralaus šeimos planavimo (NŠP) specialistais ir kunigais. Bendra kursų trukmė – 2 mėnesiai (8 susitikimai po 2 val., kurie vyksta 1 kartą per savaitę). Susitikimuose privaloma dalyvauti dviese. Kursų baigimo pažymėjimas išduodamas tik pabaigus visą kursą.

Jei dėl svarbių priežasčių (pamaininis darbas, liga, komandiruotės) negalite abu lankyti visų susitikimų grupėje, kreipkitės į Suaugusiųjų katechezės tarnybą dėl kito pasirengimo būdo (12 paskaitų ciklo). Informaciją rasite čia. Jei gyvenate užsienyje, dėl nuotolinių kursų teiraukitės el. paštu lsc@lcn.lt

Kur kreiptis pirmiausia ir ką turėti su savimi?

Prieš 5 mėnesius iki Santuokos kreipkitės į vieno iš Jūsų parapijos (kurioje rengiatės tuoktis) kleboną; su juo suderinsite Santuokos datą ir laiką. Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia. Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą.

Eidami pas kleboną, kiekvienas turėkite šiuos dokumentus:
  • pasą arba asmens tapatybės kortelę;
  • krikšto liudijimą (jis išduodamas parapijos, kurioje esate pakrikštyti, bažnyčioje. Jame pažymima, kad nesate sudarę bažnytinės santuokos ar priėmę šventimų, vienuolystės įžadų ir kita svarbi informacija. Pažyma galioja 6 mėnesius);
  • jei tuokiatės ne savo parapijoje, reikalingas Jūsų parapijos klebono leidimas tuoktis kitoje bažnyčioje.

Jei Jūsų situacija yra ypatinga (sužadėtinis(-ė) užsienietis (-ė), našlys(-ė) ir pan.), reikia papildomų dokumentų ir pasirengimo. Tai Jums paaiškins parapijos klebonas ar jo įgaliotas asmuo. Tuokiantis su užsieniečiu, būtina civilinė santuoka.

Rekomenduojama rinkliava už 8 susitikimus porai – 60 Eur (šie pinigai skiriami metodinei medžiagai, grupės vadovų mokymams ir pagalbos šeimoms programoms).
Rinkliavą prašome pervesti internetu iki kursų pradžios. AČIŪ 😊
MŪSŲ REKVIZITAI:
Gavėjas: Kauno arkivyskupijos Šeimos centras
Atsisk. sąsk. LT707044060003173551
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Mokėjimo paskirtis: Rinkliava už sužadėtinių kursus (poros vardai ir pavardės, grupės nr.)

Grupės numerį ir datą galite pasitikslinti žemiau:

1 Kristaus Prisikėlimo – sausio 23 d. 10 val., vad. Ingrida Vuosaitytė ir Valdemaras Jazgevičius

2 Šv. Jurgio Kankinio – sausio 30 d. 10 val., vad. Asta ir Laimis Brilingai

3 Kauno Šeimos centras – vasario 3 d. 18.30 val., vad. Vilija ir Artūras Šlopšniai

4 Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra – vasario 4 d. 18 val., vad. Dalė ir Stasys Adamoniai

5 Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) – vasario 4 d. 18 val., vad. Lina ir Gerardas Balčiūnai

6 Šv. Jono Pauliaus II-ojo – vasario 6 d. 10.00 val., vad. Lina ir Gailius Raškiniai

7 Šv. Jono Pauliaus II-ojo – vasario 7 d. 16 val., vad. Vilma ir Povilas Vebeliūnai

8 Gerojo Ganytojo – vasario 10 d. 18 val., vad. Raimonda ir Gintaras Navickai

9 Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) – kovo 1 d. 18 val., vad. Raimonda ir Gediminas Šemekliai

10 Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas – kovo 20 d. 10 val., vad. Simona ir Regimantas Trinkūnai

11 Šv. Jono Kryžiaus (Karmelitų) – kovo 20 d. 11 val., vad. Judita ir Eligijus Dzežulskiai

12 Šv. Antano Paduviečio – data tikslinama, vad. Gerda ir Rytis Rutkauskai

13 Ukmergės dekanato šeimos centras – sausio 17 d. 12 val.

14 Raseinių dekanato šeimos centras – dėl grupės datos teiraukitės tel. 861561344

15 Jonavos dekanato šeimos centras – dėl grupės datos teiraukitės tel. 869813497

16 Jurbarko dekanato šeimos centras – dėl grupės datos teiraukitės tel. 861473371

17 Kauno II dekanato (Raudondvario) šeimos centras – dėl grupės datos teiraukitės tel. 868263041

18 Kėdainių dekanato šeimos centras – dėl grupės datos teiraukitės tel. 867338021

19 Švč. Jėzaus širdies (Šančių) – vasario 6 d. 10 val., vad. Aistė ir Darius Ruzgai

Share.

Leave A Reply